Dotacja UE

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby"

 

Rozwój działalności turystycznej Hotelu Sahara, poprzez rozbudowę i wyposażenie obiektu

 

"Lebex" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Wartość całkowita projektu: 626 640.00 PLN

Wartość dofinansowania: 249 000.00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na www.rpo.slaskie.pl


Wniosek o dofinansowanie i rozliczenie projektu prowadziła firma
Twój Doradca Konrad Sobik

www.td.biz.pl konrad@td.biz.pl 605 217 000